Nytt Design for 15x8,4m Autoline fartøy

Solstrand Trading Design S-1584-AL. 15m Autoline fartøy

Fartøyet er designet med 3 gjennomgående dekk og kan rigges for frysing eller ising av fisk alt etter hvilket arrangement kunden ønsker.

Fartøyet har, foruten bro, en innredning på 4 lugarer med plass en besetning på 7 mann, wc/dusj samt en romslig messe/bysse løsning og proviant rom. Forut for innredning er det arrangert en «anti-rolling» tank og et stort stores rom.

På hoveddekket er det arrangert et Mustad Autoline Coastal system med kapasitet på ca.45.000 krok. Her er også arrangert agn-tine rom, garderobe og toalett i forbindelse med arbeids-dekket. Plass til ønsket fiskebehandling linje tilpasser etter kundens ønske. Eget dragerom med luke i skuteside.

Under hoveddekk er det maskinrom og et lasterom på 120m3 beregnet for frysing eller ising av fisk. I forskipet er det avsatt plass til eventuelt frysemaskineri eller RSW maskineri.

Fartøyet er beregnet med et fremdriftsmaskineri på 552kW(750Hk) samt 2x120Hk hydrauliske sidepropeller. På øvre dekk er det plassert en kran med løftekapasitet og rekkevidde på 0,9T@10,3m

Fartøyets hoved data:

·         Lengte over alt:                      14,99M

·         LPP                                         14,00M

·         Bredde:                                  08,40M

·         Dybde til FC-Dekk:                 08,35M

·         Dybde til SH-Dekk:                 06,10M

·         Dybde til hoveddekk:             03,80M

·         Sommarlastelinje :             03,30M

Ta kontakt For ytterligere opplysninger vedrørende designet.

+47 71 70 10 37
post@solstrand-trading.no
Solstrand Trading AS
P.O.Box 23
6398 Tomrefjord, Norway