Kontrakt på levering av design til taretråler "HYPOMAR OCEAN 1"

Solstrand Trading Design S-2410-T

Solstrand Trading AS har skrevet kontrakt med Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV) på å levere designpakke for en taretråler til Hypomar AS, et heleid datterselskap av Alginor ASA. Fartøyet får byggenummer 55 ved FMV, og skal leveres til kunde Q4 2023. Fartøyet bygges i sin helet i Norge og på Fitjar.

«Hypomar Ocean 1»blir 24.5 meter lang (LOA) og 10.4 meter bred, og vil ha egen fabrikk om bord. Fartøyet er også utstyrt med et hybrid diesel/elektrisk energisystem, inkludert et batterisystem på ca. 1000 kWh.

MARITIMTBIOTEKSELSKAP
Alginor ASA er et norsk maritimt biotekselskap stiftet i 2014, med base i Haugesunds-regionen. Det utvikler en fullt integrert og bærekraftig verdikjedebasert på høsting og bioraffinering av den brune taren Laminaria hyperborea. Alginor planlegger å utvikle, produsere, markedsføre og selge opp til 12 tarebaserte ingredienser til globale markeder for bruk i farmasøytiske og er næringsmessige produkter.

Pressemelding Alginor ASA:

https://alginor.no/2022/06/announcing-hypomar-ocean-1/

+47 71 70 10 37
post@solstrand-trading.no
Solstrand Trading AS
P.O.Box 23
6398 Tomrefjord, Norway