Kontrakt på søsterskip til FSV Group AS. Skal bygges på Fitjar Mekaniske Verksted.

Solstrand Trading Design S-2712-SH

FSV Group har kontrahert enda et servicefartøy basert på vårt design av et 27m hybrid frakte- og servicefartøy. Denne gang ved Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV). Fartøyet skal leveres i juni 2023, og skal bygges i sin helhet i Norge.

Fartøyet som er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen. Fartøyet får den største batteripakken på denne typen fartøy på hele 1.000 kWh. Batteripakken sparer miljøet for 340 tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra cirka 190 personbiler, om man bruker en gjennomsnittlig kjørelengde på 15 000 km/år. Batteripakken er klimanøytral etter en måneds drift iht. beregninger utført av FSV.

Denne nye kontrakten leggers seg i rekken til de to søsterskipene som er under utrustning på Sletta Verft, samt to 17m og tre 18m Hybride frakte- og servicefartøy som alle er designet av Solstrand Trading.

Vi takker FSV for at de nok en gang velger vårt design når de utvider sin flåte av fartøyer.

FSV bygger nytt hybridfartøy på Fitjar Mekaniske Verksted (ilaks.no)

+47 71 70 10 37
post@solstrand-trading.no
Solstrand Trading AS
P.O.Box 23
6398 Tomrefjord, Norway