Multi Power levert fra Sletta Verft til FSV Group

Mandag overtok FSV Group nybygget Multi Power fra Sletta verft.

Det nye tilskuddet til FSV Group sin flåte Multi Power er nå klar for oppdrag. Fartøyet ble overlevert fra Sletta Verft (Bygg nr. 186) til rederiet mandag 14 juni.

Dette er et søsterskip av tidligere bygg Multi Energy som var levert høsten 2020, og er et diesel elektrisk hybrid fartøy med en batteripakke på 270 kWh. Fartøyet er bygget under godkjenning og tilsyn av DNV og har klassenotasjoner: DNV✠1A Tug  Battery(Power)  DYNPOS(AUT)  R1

+47 71 70 10 37
post@solstrand-trading.no
Solstrand Trading AS
P.O.Box 23
6398 Tomrefjord, Norway