Kontrakt på levering av designpakke til Sletta verft for FSV Group AS.

Solstrand Trading Design S-2712-SH

Solstrand Trading har inngått nok en kontrakt med Sletta Verft på å levere design til et nytt Servicefartøy for FSV Group AS. Designet har fått design betegnelsen S-2712-SH og har en total lengde på 26,38m og en total bredde på 12m. Fartøyet får byggnummer 198 på Sletta Verft og skal leveres i mai 2022.

Fartøyet bygges under DNV klasse med følgende klasse notasjoner:

DNV + 1A Tug Battery(Power) DYNPOS(AUT) E0 R1

Fartøyet som er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen med en bollard pull på 18 tonn. Fartøyet er utviklet av Solstrand Trading gjennom nær dialog med FSV Group i prosjekt fasen. Fartøyet får den største batteripakken på denne typen fartøy på hele 360 kWh.

Det er også lagt stor vekt på bekvemmelighet om bord med en innredning for en besetning på til sammen 7. Hvert besetningsmedlem får egen lugar med tilknytning til bad.

Fra før har vi levert design på to 27m service fartøyer, hvorav dette nye fartøyet er en videreutvikling fra, og en serie på fem fartøy med 15m lengde til FSV Group som alle er kontrahert ved Sletta Verft. Ett av disse fartøyene var levert i 2020 og ytterligere tre skal leveres i år.

Solstrand trading har helt siden oppstarten hatt et tett og godt samarbeid med FSV Group og siden 2011 levert design til hele 16 av deres fartøyer, og vil også denne gangen takke for at dere valgte fartøy design fra oss.

+47 71 70 10 37
post@solstrand-trading.no
Solstrand Trading AS
P.O.Box 23
6398 Tomrefjord, Norway