M/S Einar Erlend blir forlenget

Einar Erlend forlenges med 4,2m

Det ‍er inngått en avtale med Aas Mek. Verksted AS om en forlengelse og ombygging av M/S Einar Erlend. Vi har prosjektert og skal levere all dokumentasjon for denne ombyggingen. Selve ombyggingen vil starte opp i løpet av november 2017

‍Forlengelsen vil bli på 4,2m og fartøyet får etter forlengelsen en total lengde på 41,45m. RSW tank kapasiteten vil bli på 500 kubikk.

‍Einar Erlend er vårt design type S-3798-S og var bygget og levert fra Vestværftet i Danmark i 2014

+47 71 70 10 37
post@solstrand-trading.no
Solstrand Trading AS
P.O.Box 23
6398 Tomrefjord, Norway