Kontrakt på levering av design til Sletta Verft for FSV Group AS

Bygg 186 ved Sletta verft, Design S-2712-SH

Solstrand Trading leverer enda et design til FSV Group. Denne gang er det et søsterskip av Bygg nr. 183 som var kontrahert ved sletta verft i 2019. Det nye fartøyet får bygg nr. 186 ved verftet og skal leveres til FSV Group i mai 2021.

Fartøyet blir i likhet med bygg nr.183 bygget under klasse fra DNV-GL og har følgende klassenotasjonen: ✠1A Tug  Battery(Power)  DYNPOS(AUT)  R1

For å tilfredsstille fremtidige miljøkrav vil rederiet søke om ENOVA-tilskudd for å få installert diesel-elektrisk fremdriftssystem i kombinasjon med en batteripakke. Dette vil være den største batteripakken installert på et større servicefartøy i havbruksnæringen.

Vi har siden 2011 samarbeidet med FSV Group og dette er det 10 design vi leverer til dem. Vi setter stor pris på at de velger å benytte oss også denne gang.

+47 71 70 10 37
post@solstrand-trading.no
Solstrand Trading AS
P.O.Box 23
6398 Tomrefjord, Norway