Kontrakt på 5 Nye fartøyer til FSV Group AS

Solstrand Trading Design S-1587-SV til FSV Group AS

Solstrand Trading har inngått kontrakt med Sletta Verft på å levere design til 5 stk. mindre servicefartøy for FSV Group AS. Designet har fått betegnelsen S-1587-SV. Båtene er basert på et nytt ettskrogs fartøydesign som er spesielt utviklet for mindre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen, med stor vekt på lastekapasitet, sjøegenskaper og stabilitet.

Dette er den største enkeltordren til Solstrand Trading i selskapets snart 10 år historie, og vi takker FSV Group og Sletta Verft nok en gang for tilliten.

Fartøyet får byggenummer fra 189 til 193 ved Sletta Verft AS, Første leveranse er satt til juni 2021 og siste i mai 2022.

+47 71 70 10 37
post@solstrand-trading.no
Solstrand Trading AS
P.O.Box 23
6398 Tomrefjord, Norway