Fartøy nr.2 av vårt design S-1910-SVE klar for levering til FSV Group

Multi Provider. Bygg nr.901 ved Vard Aukra

Det første fartøyet, Multi Innovator, var levert i september 2018, og nå er søsterskipet Multi Provider klart for levering fra Vard Aukra.

Fartøyet skal døpes lørdag 6. april på kaia til Guri Kunna VGS på Sistranda Frøya. Rederiet ønsker alle velkommen til åpen båt etter dåpssermonien kl.13:00. Vi gratulerer rederi og verft med nybygget.

Foto: Kjell Stian Brunes.

+47 71 70 10 37
post@solstrand-trading.no
Solstrand Trading AS
P.O.Box 23
6398 Tomrefjord, Norway